Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Małgorzata Maciąg 

 
Stanowisko:    starszy specjalista
Jednostka  organizacyjna:  - Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    Sulechów
Adres:    ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Sulechów – Budynek AS-50 / AS-50 (Kampus: Sulechów)
Pokój:    pok. nr 4
Telefon(y):    683528303 , 683528302
Fax(y):    683528303
E-mail(e):    sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
  m.maciag@wzs.uz.zgora.pl
WWW:    www.wzs.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Maciąg
E-mail:    sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Obsługa wydziału w pionie dziekana