Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Danuta Walczak 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:  - Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    
Adres:    ul. Prosta, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Sulechów - Domy Studenta / DS Sulechów (Kampus: )
Pokój:    pok. nr
Telefon(y):    683528484
Fax(y):   
E-mail(e):    d.walczak@wzs.uz.zgora.pl
WWW:    www.wzs.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Maciąg
E-mail:    sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Obsługa wydziału w pionie dziekana