Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Katarzyna Magda 

 
Stanowisko:    starszy specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Dział Dokumentacji i Praktyk Studenckich
  - Pion Prorektora ds. Studenckich
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pokój:    pok. 103R
Telefon(y):    683528371
Fax(y):   
E-mail(e):    k.magda@wzs.uz.zgora.pl
WWW:    http://studenci.uz.zgora.pl/index.php?dzial-dokumentacji-i-praktyk-studenckich-2
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Fortuna
E-mail:    m.fortuna@adm.uz.zgora.pl
Uwagi: