Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


lic. Iga Kruk 

 
Stanowisko:    samodzielny referent
Jednostka  organizacyjna:  - Biuro Dziekana Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
 -Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    Sulechów
Adres:    ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Sulechów – Budynek AS-50 / AS-50 (Kampus: Sulechów)
Pokój:    pok. nr 9
Telefon(y):    683528306 , 683528307
Fax(y):   
E-mail(e):    i.kruk@wzs.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Maciąg
E-mail:    sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Obsługa wydziału w pionie dziekana