Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Justyna Sołtysik 

 
Stanowisko:    samodzielny referent
Jednostka  organizacyjna:  - Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji
 -Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
 -Wydział Prawa i Administracji
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    pl. Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Wydziału Prawa i Administracji / A-41 (Kampus: miasto)
Pokój:    106
Telefon(y):    683282333
Fax(y):   
E-mail(e):    j.soltysik@wpa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpa.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Sołtysik
E-mail:    j.soltysik@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji