Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Przemysław Bomski 

 
Stanowisko:    wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  - Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
Kampus:    
Adres:    ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Sulechów – Budynek AS-52 / AS-52 (Kampus: )
Pokój:    7
Telefon(y):    6832855 , 683287387
Fax(y):   
E-mail(e):    p.bomski@swfs.uz.zgora.pl
WWW:    ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php
  www.facebook.com/swfisuz/?fref=ts
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Katarzyna
Nazwisko:    Koszkało
E-mail:    swfs@uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu