Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr n med. Piotr Zorga 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
  - Instytut Nauk Medycznych
  - Collegium Medicum
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pokój:    0
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e):    p.zorga@wlnz.uz.zgora.pl
  pzorga@cm.uz.zgora.pl
WWW:    www.cm.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
ORCID:    0000-0002-9962-3747
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 



Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: