Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


lic. Tomasz Śliwiński 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:    - Administracja Domów Studenckich
  - Z-ca KANCLERZA ds. Domów Studenckich i Inwestycji
  - Pion Kanclerza
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 67, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Wczesniak" / C-9 (Kampus: B)
Pokój:    1
Telefon(y):    513032059
Fax(y):   
E-mail(e):    T.Sliwinski@adm.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Mikołajczyk
E-mail:    a.mikolajczyk@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Tomasz
Nazwisko:    Śliwiński
E-mail:    T.Sliwinski@adm.uz.zgora.pl
Uwagi: