Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Nowakowska 

 
Stanowisko:    profesor
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Farmakologii i Toksykologii
  - Instytut Nauk o Zdrowiu
  - Collegium Medicum
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pokój:    0
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e):    e.nowakowska@cm.uz.zgora.pl
WWW:    www.cm.uz.zgora.pl
Dyscyplina podstawowa:    nauki o zdrowiu (udział 25%)
Dyscyplina dodatkowa:    nauki farmaceutyczne (udział 75%)
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0001-5515-9551
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: