Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


lic. Monika Głowacka 

 
Stanowisko:    dyrektor
Jednostka  organizacyjna:    - Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pokój:    107
Telefon(y):    789441753
Fax(y):   
E-mail(e):    m.glowacka@adm.uz.zgora.pl;
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Dział Obsłgi Projektów
Funkcja:    Dyrektor
Jednostka:    Dział Nauki i Rozwoju Kadry
Funkcja:    
Jednostka:    Dyrektor Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Funkcja:    DyrektorDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Dorota
Nazwisko:    Hebisz
E-mail:    SekretariatDN@uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą