Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


inż. Arkadiusz Kahle 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:  - Dział Obsługi Administracyjno - Technicznej Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
 -Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    
Adres:    ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Sulechów – Budynek AS-52 / AS-52 (Kampus: )
Pokój:    pok. nr 108
Telefon(y):    683528376
Fax(y):   
E-mail(e):    a.kahle@wzs.uz.zgora.pl
WWW:    www.wzs.uz.zgora.pl
  www.uz.zgora.pl
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Maciąg
E-mail:    sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Obsługa wydziału w pionie dziekana