Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Andrzej Pieczyński 

 
Stanowisko:    prof. nadzwyczajny
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Systemów Automatyki i Robotyki
  - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pokój:    103
Telefon(y):    683282205
Fax(y):    683270382
E-mail(e):    prorektorDR@uz.zgora.pl
  A.Pieczynski@pdr.uz.zgora.pl
  A.Pieczynski@issi.uz.zgora.pl
WWW:    www.uz.zgora.pl/rozwoj/
  www.issi.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    informatyka (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Pion Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
Funkcja:    Prorektor ds. RozwojuDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Lehmann
E-mail:    E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych