Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Centrum Kultury i Języka Niemieckiego
  - Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 19, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    IM (Jazz) / A-15 (Kampus: A)
Pokój:    1
Telefon(y):    3282405
Fax(y):   
E-mail(e):    B.Krzeszewska-Zmyslony@snjo.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Centrum Kultury i Języka Niemieckiego
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Dorota
Nazwisko:    Hebisz
E-mail:    SekretariatDN@uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą