Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Piotr Kułyk 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
  - Instytut Ekonomii i Finansów
  - Wydział Ekonomii i Zarządzania
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pokój:    11
Telefon(y):    3282452 , 3282555
Fax(y):   
E-mail(e):    p.kulyk@wez.uz.zgora.pl
  dziekan@wez.uz.zgora.pl
  sekretariat@wez.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    ekonomia i finanse (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Funkcja:    Dziekan Wydziału
Jednostka:    Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Janowicz
E-mail:    m.janowicz@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Imię:    Marta
Nazwisko:    Raunke
E-mail:    m.raunke@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania