Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Sławomir Kufel 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii - Pracownia Badań Kognitywnych
  - Instytut Filologii Polskiej
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    150
Telefon(y):    683284725
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Kufel@ifp.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    literaturoznawstwo (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    dyżur instytutowy: wtorek godz.11.30-13.00

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zakład Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa -- Pracownia Edytorstwa
Funkcja:    
Jednostka:    Zakład Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa¦
Funkcja:    
Jednostka:    Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii
Funkcja:    



Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Anna
Nazwisko:    Woźniak
E-mail:    a.wozniak@ifp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej