Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka 

 
Stanowisko:    prof. zwyczajny
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki
  - Instytut Historii
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    239
Telefon(y):    3283272
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    historia (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Kierownik Pracowni Epigrafiki

Pełnione funkcje: 
Jednostka:     Pracownia Epigrafiki
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Lucyna
Nazwisko:    Chmielak
E-mail:    L.Chmielak@ih.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Historii