Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. Dariusz Dolański 

 
Stanowisko:    prof. zwyczajny
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Historii Nauki i Kultury
  - Instytut Historii
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    112
Telefon(y):    3283272
Fax(y):   
E-mail(e):    d.dolanski@ih.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    historia (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Tak
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     Kierownik Zakładu Nauki i Kultury

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zakład Historii Nauki i Kultury
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Lucyna
Nazwisko:    Chmielak
E-mail:    L.Chmielak@ih.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Historii