Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Krzysztof Benyskiewicz 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Historii Średniowiecznej
  - Instytut Historii
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    243
Telefon(y):    683283266
Fax(y):   
E-mail(e):    K.Benyskiewicz@ih.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    historia (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     Stanowisko:    kustosz
Jednostka  organizacyjna:    - Dział Zbiorów Specjalnych
  - Biblioteka Uniwersytecka
  - Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Biblioteka Uniwersytecka / A-23 (Kampus: B)
Pokój:    4.04
Telefon(y):    683282164
Fax(y):   
E-mail(e):    K.Benyskiewicz@bu.uz.zgora.pl
WWW: 
Dyscyplina podstawowa:    historia (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jadwiga
Nazwisko:    Jarczyk
E-mail:    J.Jarczyk@bu.uz.zgora.pl
Uwagi:    Biblioteka Uniwersytecka