Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Joanna Frątczak-Müller 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Instytut Socjologii
  - Wydział Nauk Społecznych
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pokój:    202
Telefon(y):    683283153 , 789442039
Fax(y):   
E-mail(e):    J.Fratczak-Muller@wpps.uz.zgora.pl
WWW:    www.socjologia.wns.uz.zgora.pl
  www.wns.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki socjologiczne (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Pracownia Spójności Społecznej
  - Instytut Socjologii
  - Wydział Nauk Społecznych
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pokój:    202
Telefon(y):    789442039 , 683283153
Fax(y):   
E-mail(e):    J.Fratczak-Muller@wpps.uz.zgora.pl
WWW: 
Dyscyplina podstawowa:    nauki socjologiczne (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych