Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 
członek rzeczywisty PAN

 
Stanowisko:    prof. zwyczajny
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Informatyki Technicznej
  - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    428
Telefon(y):    683282422
Fax(y):    683284751
E-mail(e):    J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl
WWW:    www.uz.zgora.pl/~jkorbicz/
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    informatyka techniczna i telekomunikacja (udział 50%)
Dyscyplina dodatkowa:    automatyka, elektronika i elektrotechnika (udział 50%)
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Funkcja:    Dyrektor InstytutuDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Lehmann
E-mail:    E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych