Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz 

 
Stanowisko:    prof. zwyczajny
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Informatyki Technicznej
  - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    424
Telefon(y):    683282373
Fax(y):    683284751
E-mail(e):    A.Obuchowicz@issi.uz.zgora.pl
WWW:    www.issi.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    informatyka techniczna i telekomunikacja (udział 50%)
Dyscyplina dodatkowa:    inżynieria biomedyczna (udział 50%)
Oświadczenie N:   Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Funkcja:    Dziekan Wydziału
Jednostka:    Sekretariat Dziekana
Funkcja:    
Jednostka:    Sekretariat Dziekana
Funkcja:    
Jednostka:    Sekretariat Dziekana
Funkcja:    
Jednostka:    Zakład Informatyki Technicznej
Funkcja:    Kierownik ZakładuDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Lehmann
E-mail:    E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych