PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - Lista czasopism


Lista czasopism zarejestrowanych w systemie SKEP, którym przypisano odpowiednią, zgodną z wykazem MNiSW, liczbę punktów.

Lista jest na bieżąco uaktualniana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UZ.


Pokaż wartości punktów czasopism za lata:

Od Do
Nazwa czasopisma w systemie SKEP 2018 2019 2020 2021 2022 Ilość zarejestrowanych publikacji w systemie SKEP
Abstract and Applied Analysis 40 40 40 40 2
Abstracts of Papers of the American Chemical Society [ Microscopic Studies of Coal and Carbon] 20 20 20 20 2
Academic Journal of Modern Philology 70 70 70 70 2
ACM Transactions on Computational Logic 1
ACS Biomaterials Science & Engineering 140 140 140 140 1
ACS Nano 200 200 200 200 1
ACS Omega 70 70 70 70 2
Acta Agrobotanica 20 20 20 20 1
Acta Agrophysica 20 20 20 20 4
Acta Albaruthenica 6 7
Acta Angiologica 70 70 70 70 2
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae 15 20 20 20 20 2
Acta Astronautica 35 140 140 140 140 1
Acta Astronomica 140 140 140 140 4
Acta Baltico-Slavica 100 100 100 100 6
Acta Biochimica Polonica 70 70 70 70 12
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 12 3
Acta Biotheoretica 1
Acta Cassubiana 2
Acta Classica 100 100 100 100 1
Acta Dermatovenerologica Croatica 15 1
Acta Elbingensia : rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 1
Acta Entomologica Silesiana 7 2
Acta Ethologica 70 70 70 70 2
Acta Geophysica 1
Acta Haematologica Polonica 14 20 20 20 20 6
Acta Herpetologica 20 40 40 40 40 1
Acta Innovations 20 20 20 20 1
Acta Iuris Stetinensis 40 40 40 40 4
Acta Kinesiologica 140 140 140 140 3
Acta Logistica : International Scientific Journal about Logistics 40 40 40 40 6
Acta Mathematica Hungarica 40 40 40 40 11
Acta Mathematica Sinica, English Series 70 70 70 70 3
Acta Mathematica Universitatis Comenianae 20 20 20 20 1
Acta Mechanica et Automatica 14 100 100 100 100 5
Acta Mechanica Slovaca 6
Acta Medicorum Polonorum 7
Acta Microbiologica Polonica 7
Acta Montanistica Slovaca 100 100 100 100 1
Acta Neophilologica 8 40 40 40 40 8
Acta Neurobiologiae Experimentalis 100 100 100 100 6
Acta Neurologica Belgica 40 40 40 40 2
Acta Neurologica Scandinavica 100 100 100 100 1
Acta Neuropsychologica 70 70 70 70 1
Acta Oecologica : International Journal of Ecology 4
Acta Oeconomica Universitatis Selye 20 20 20 20 1
Acta of Bioengineering and Biomechanics 15 100 100 100 100 17
Acta Ornithologica 70 70 70 70 8
Acta Parasitologica 20 40 40 40 40 3
Acta Philologica 2
Acta Physica Polonica A 15 70 70 70 70 86
Acta Physica Polonica B 20 70 70 70 70 37
Acta Physica Slovaca 11
Acta Physiologiae Plantarum 70 70 70 70 6
Acta Physiologica Hungarica 3
Acta Politica Polonica 2
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 15 100 100 100 100 14
Acta Polono-Ruthenica 13 40 40 40 40 17
Acta Polytechnica Hungarica 70 70 70 70 3
Acta Scientiarum Mathematicarum 20 20 20 20 4
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 11 20 20 20 20 3
Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia 1
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 40 40 40 40 1
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 6
Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 5
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15 20 20 20 20 17
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 20 20 20 20 1
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria 40 40 40 40 1
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70 70 70 70 4
Acta Theriologica 3
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6 4
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 40 40 40 40 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 12 6
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 40 40 40 40 5
Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 40 40 40 40 6
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 40 40 40 40 3
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 3
Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2
Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 1
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 20 20 20 20 9
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 70 70 70 70 8
Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 13 40 40 40 40 13
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 1
Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki 1
Adaptive Behavior 40 40 40 40 1
Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 1
ADR. Arbitraż i Mediacja 40 40 40 40 10
Advanced Engineering Materials 30 100 100 100 100 2
Advanced Materials 200 200 200 200 1
Advanced Materials Research [online] 5
Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials 70 70 70 70 2
Advances in Bioresearch 1
Advances in Civil Engineering 70 70 70 70 1
Advances in Clinical and Experimental Medicine 15 70 70 70 70 8
Advances in Cognitive Psychology 100 100 100 100 1
Advances in Electrical and Computer Engineering 20 20 20 20 2
Advances in Electrical and Electronic Engineering 40 40 40 40 2
Advances in Geometry 70 70 70 70 2
Advances in High Energy Physics 30 70 70 70 70 3
Advances in Manufacturing Science and Technology 5
Advances in Materials Science 2
Advances in Mathematical Physics 20 40 40 40 40 1
Advances in Mechanical Engineering 25 1
Advances in Production Engineering & Management 100 100 100 100 1
Advances in Science and Technology. Research Journal 100 100 100 100 4
Advances in Space Research 20 70 70 70 70 9
Advances in Structural Engineering 20 70 70 70 70 1
Aequationes Mathematicae 25 70 70 70 70 55
AGH Drilling, Oil, Gas 11 1
Agricultural Economics - Czech 70 70 70 70 1
Agricultural Systems 50 1
Agriculture 100 100 100 100 3
Agriculture, Ecosystems and Environment 200 200 200 200 1
Agronomy 100 100 100 100 2
AIMS Materials Science 40 40 40 40 2
AIP Advances 70 70 70 70 2
Aktualne Problemy Biomechaniki 4 3
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 4 34
Alergoprofil 6
Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction 40 40 40 40 3
Almanach Historyczny 70 70 70 70 2
Alternative Therapies in Helath and Medicine 1
Altex : Alternativen zu Tierexperimenten 100 100 100 100 1
American Journal of Cancer Research 30 1
American Journal of Cardiovascular Drugs 25 1
American Journal of Case Reports 70 70 70 70 1
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A 1
American Journal of Men's Health 20 70 70 70 70 7
American Journal of Otolaryngology 25 1
American Journal of Pathology 1
American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism 100 100 100 100 1
American Journal of Translational Research 70 70 70 70 2
American Journal of Transplantation 1
Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny 40 40 40 40 1
Amphibia-Reptilia 70 70 70 70 7
Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki 4
Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica 70 70 70 70 1
Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne 20 20 20 20 9
Analysis Mathematica 15 40 40 40 40 2
Analytical and Bioanalytical Chemistry 70 70 70 70 1
Analytical Letters 40 40 40 40 1
Anatomia, Histologia, Embryologia 40 40 40 40 1
Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 100 100 100 100 1
Anestezjologia i Ratownictwo 8 1
Angiology 70 70 70 70 2
Animal 200 200 200 200 1
Animal Conservation 100 100 100 100 1
Animal Science Papers and Reports [online] 100 100 100 100 2
Animals 100 100 100 100 7
Annalen der Physik 100 100 100 100 2
Annales de l'Institut Fourier 1
Annales d'Endocrinologie 40 40 40 40 1
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 6
Annales Henri Poincaré 100 100 100 100 3
Annales Mathematicae Silesianae 16
Annales Neophilologiarum 1
Annales Polonici Mathematici 26
Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae 37
Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia 12
Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia 40 40 40 40 4
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica 1
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia 70 70 70 70 2
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae 5
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 70 70 70 70 2
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia 40 40 40 40 5
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia 9
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L Artes 3
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica 1
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 40 40 40 40 3
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 1
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 4
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 40 40 40 40 4
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 40 40 40 40 5
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 8 1
Annales Zoologici 25 70 70 70 70 22
Annales Zoologici Fennici 40 40 40 40 1
Annali Italiani di Chirurgia 40 40 40 40 1
ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE 1
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 30 100 100 100 100 10
Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 100 100 100 100 1
Annals of Animal Science 140 140 140 140 1
Annals of Forest Science 140 140 140 140 3
Annals of Functional Analysis 70 70 70 70 2
Annals of Hematology 30 70 70 70 70 4
Annals of Internal Medicine 45 1
Annals of Noninvasive Electrocardiology 70 70 70 70 1
Annals of Oncology 1
Annals of Operations Research 30 70 70 70 70 2
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 20 20 20 20 2
Annals of Vascular Surgery 70 70 70 70 1
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 14
Annual Set the Environmental Protection 40 40 40 40 9
Anthropological Linguistics 40 40 40 40 1
Anthropological Review 15 40 40 40 40 7
Anthropologischer Anzeiger 20 70 70 70 70 4
Anthropos? 7 1
Anthrozoös 100 100 100 100 1
Antibiotcs-Basel 70 70 70 70 1
Anticancer Research 20 2
Antioxidants 100 100 100 100 1
Anzeiger für Slavische Philologie 1
Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki 3
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 35 70 70 70 70 3
Applicationes Mathematicae 20 20 20 20 14
Applied Computer Science 11 20 20 24
Applied Ecology and Environmental Research 40 40 40 40 1
Applied Energy 200 200 200 200 3
Applied Linguistics Papers 13 4
Applied Linguistics Review 200 200 200 200 1
Applied Magnetic Resonance 9
Applied Mathematical Modelling 100 100 100 100 2
Applied Mathematics and Computation 40 100 100 100 100 14
Applied Mathematics and Optimization 100 100 100 100 2
Applied Mathematics Letters 35 100 100 100 100 10
Applied Mechanics and Materials 21
Applied Nanoscience 100 100 100 100 1
Applied Optics 30 100 100 100 100 4
Applied Sciences 25 100 100 100 100 27
Applied Soft Computing 200 200 200 200 1
Applied Surface Science 35 2
Applied Thermal Engineering 140 140 140 140 1
Applied Vegetation Science 30 100 100 100 100 4
Aquaculture International 70 70 70 70 1
Arabian Journal for Science and Engineering 40 40 40 40 1
Arabian Journal of Chemistry 70 70 70 70 1
Archeus 13
Architecturae et Artibus 7 3
Architecture Civil Engineering Environment 11 70 70 70 70 3
Architectus 70 70 70 70 7
Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje 4
Archiv der Mathematik 70 70 70 70 4
Archive of Mechanical Engineering 4
Archives of Biochemistry and Biophysics 100 100 100 100 1
Archives of Budo 140 140 140 140 4
Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports 7 70 70 70 70 8
Archives of Civil and Mechanical Engineering 140 140 140 140 7
Archives of Civil Engineering 15 100 100 100 100 15
Archives of Dermatological Research 70 70 70 70 1
Archives of Electrical Engineering 15 100 100 100 100 10
Archives of Environmental Contamination and Toxicology 70 70 70 70 3
Archives of Environmental Protection 2
Archives of Foundry Engineering 15 70 70 70 70 55
Archives of Materials Science and Engineering 13 20 20 20 20 9
Archives of Mechanical Technology and Automation 2
Archives of Mechanical Technology and Materials 7 62
Archives of Medical Science 30 100 100 100 100 14
Archives of Metallurgy and Materials 30 40 40 40 40 18
Archives of Perinatal Medicine 1
Archives of Physiology and Biochemistry 70 70 70 70 1
Archives of Thermodynamics 70 70 70 70 1
Archives of Transport 70 70 70 70 1
Archivolta 6
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 25 140 140 140 140 6
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 10 100 100 100 100 5
Archiwum Budowy Maszyn 1
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 100 100 100 100 5
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection 3
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 40 40 40 40 5
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering 4 21
Archiwum Inżynierii Lądowej 1
Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering 10
Archiwum Odlewnictwa 89
Ardeola 1
Argumenta Oeconomica 70 70 70 70 3
Argumentation 200 200 200 200 1
Ars Combinatoria 40 40 40 40 4
Ars: časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied 1
Ars Mathematica Contemporanea 100 100 100 100 1
Arthropod-Plant Interactions 30 100 100 100 100 3
Artificial Life 1
ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering 20 20 20 20 1
Asian Journal of Applied Science and Engineering 1
Asian Journal of Control 70 70 70 70 2
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 20 70 70 70 70 4
Ask. Research & Methods 1
Astrobiology 35 100 100 100 100 3
Astronomical Journal 140 140 140 140 1
Astronomische Nachrichten 70 70 70 70 4
Astronomy & Astrophysics 35 140 140 140 140 81
Astroparticle Physics 100 100 100 100 3
Astrophysical Journal 40 140 140 140 140 120
Astrophysical Journal Letters 40 200 200 200 200 17
Astrophysical Journal Supplement Series 200 200 200 200 6
Astrophysics and Space Science 25 14
Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne 14 100 100 100 100 32
Atherosclerosis 35 140 140 140 140 5
Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies 100 100 100 100 2
Atmospheric Environment 100 100 100 100 2
Atomic Data and Nuclear Data Tables 200 200 200 200 1
Atomization and Sprays 20 70 70 70 70 1
Australasian Journal of Combinatorics 70 70 70 70 1
Australian Review of Applied Linguistics 40 40 40 40 1
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 4
AUTOIMMUNITY 1
Automatica 200 200 200 200 8
Automation and Remote Control 15 40 40 40 40 4
Automation in Construction 140 140 140 140 1
Avian Biology Research 40 40 40 40 1
Avocetta 20 20 20 20 4
Bajo Palabra. Revista de Filosofía 20 20 20 20 1
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 10 70 70 70 70 9
Balkan Social Science Review 20 20 20 1
Baltic Forestry 70 70 70 70 3
Baltic-Pontic Studies 40 40 40 40 1
Banach Center Publication 22
Barometr Regionalny 1
Basic and Applied Ecology 30 70 70 70 70 3
Behavioral Ecology 1
Behavioural Processes 25 70 70 70 70 2
Beilstein Journal of Nanotechnology 100 100 100 100 1
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 200 200 200 200 2
Belgian Journal of Zoology 1
Bernoulli 1
Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka 40 40 40 40 5
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 3
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 6
Białorutenistyka Białostocka 6 1
Białostockie Studia Literaturoznawcze 40 40 40 40 3
Bibliotekarz Podlaski 7 40 40 40 40 5
Bio-Algorithms and Med-Systems 8 20 20 20 20 3
Biochemical and Biophysical Research Communications 100 100 100 100 2
Biochemical Engineering Journal 1
Biochemical Systematics and Ecology 40 40 40 40 1
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane 100 100 100 100 3
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids 140 140 140 140 1
Biocybernetics and Biomedical Engineering 140 140 140 140 2
Biodiversity and Conservation 30 100 100 100 100 2
Biodiversity Research and Conservation 20 20 20 20 3
Biografistyka Pedagogiczna 100 100 100 100 9
Biologia 40 40 40 40 6
Biological Agriculture & Horticulture 25 70 70 70 70 1
Biological Conservation 40 140 140 140 140 4
Biological Journal of the Linnean Society 1
Biological Letters 20 20 20 20 5
Biological Trace Element Research 15 70 70 70 70 1
Biology of Sport 140 140 140 140 6
Biomarkers 25 1
BioMed Research International 25 70 70 70 70 10
Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications 1
Biomedicine & Pharmacotherapy 100 100 100 100 4
Biomedicines 100 100 100 100 5
Bioprocess and Biosystems Engineering 70 70 70 70 1
BioResources [online] 100 100 100 100 10
Biosensors 70 70 70 70 1
BioSystems 70 70 70 70 4
Biosystems Engineering 100 100 100 100 1
Biotechnology Advances 45 1
Bird Study 70 70 70 70 2
Biuletyn Edukacji Medialnej 2
Biuletyn Historii Wychowania 9 2
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 20 20 20 20 2
Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 4 1
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 20 20 20 20 3
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 12
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 13 70 70 70 70 15
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 2
BJPsych Open 40 40 40 40 1
BJU International 140 140 140 140 2
BLOOD 200 200 200 200 1
BMC Cancer 100 100 100 100 1
BMC Geriatrics 100 100 100 100 1
BMC INFECTIOUS DISEASE 30 1
BMC Medical Education 140 140 140 140 1
BMC Pregnancy and Childbirth 1
BMC Public Health 100 100 100 100 3
Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana 1
Botanica Serbica 20 20 20 20 1
Botany Letters 40 40 40 40 1
Ból 8 40 40 40 40 3
Brain Sciences 100 100 100 100 5
Brazilian Journal of Medical and Biological Research 70 70 70 70 1
Breast Cancer 70 70 70 70 1
Breast Cancer Research 1
Breast Cancer Research and Treatment 35 140 140 140 140 4
Breeding Science 1
British Food Journal 25 70 70 70 70 1
British Journal of Applied Science & Technology 2
British Journal of Cancer 140 140 140 140 3
British Journal of Clinical Pharmacology 100 100 100 100 2
British Journal of Haematology 1
British Journal of Nutrition 35 1
Brno Studies in English 20 40 40 40 40 4
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 1
Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction 1
Budownictwo i Architektura 6 40 40 40 40 25
Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering 3
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 6 40 40 40 40 5
Builder 5 40 40 40 40 23
Building and Environment 200 200 200 200 2
Building Research and Information 140 140 140 140 1
Building Simulation 100 100 100 100 1
Buildings 70 70 70 70 2
Bulletin of Entomological Research 70 70 70 70 2
Bulletin of Insectology 70 70 70 70 1
Bulletin of Materials Science 25 40 40 40 40 1
Bulletin of the American Meteorological Society 50 200 200 200 200 1
Bulletin of the Australian Mathematical Society 1
Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin 70 70 70 70 2
Bulletin of the Korean Mathematical Society 40 40 40 40 2
Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics 40 40 40 40 24
Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences 100 100 100 100 25
Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 1
Burgen und Schlösser 1
Burns 140 140 140 140 1
Byzantinoslovaca 1
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 70 70 70 70 1
Canadian Journal of Zoology = Revue Canadienne de Zoologie 1
Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention 140 140 140 140 1
Cancer Letters 1
Cancer Management and Research 140 140 140 140 1
Cancer Medicine 25 1
Cancer Research and Treatment 25 100 100 100 100 2
Cancers 140 140 140 140 15
Carbohydrate Polymers 140 140 140 140 2
Carbon 140 140 140 140 1
Carbon Management 70 70 70 70 1
Cardiology Journal 100 100 100 100 7
Cardiology Research and Practice 100 100 100 100 1
Cardiovascular diagnosis and therapy 100 100 100 100 1
Cardiovascular Research 40 1
Case Reports in Medicine 20 20 20 20 1
Casus 6 6
Catalysis Communications 100 100 100 100 1
Catheterization and Cardiovascular Interventions 70 70 70 70 1
Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 100 100 100 100 13
Cells 140 140 140 140 1
Cellular & Molecular Biology Letters 100 100 100 100 27
Cellular and Molecular Life Sciences 140 140 140 140 1
Cellular Immunology 100 100 100 100 1
Cement Wapno Beton 70 70 70 70 5
Central European Journal of Biology 1
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 70 70 70 70 1
Central European Journal of Immunology 15 70 70 70 70 4
Central European Journal of Mathematics 7
Central European Journal of Operations Research 70 70 70 70 1
Central European Journal of Physics 2
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 40 40 40 40 2
Central European Journal of Urology 14 70 70 70 70 11
Central European Review of Economics & Finance 7 2
Centropa 6
Challenges of Modern Technology 1
Chaos 45 140 140 140 140 4
Chaos, Solitions & Fractals 70 70 70 70 4
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 40 40 40 40 2
Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa 100 100 100 100 4
Chemical Engineering and Processing : Process Intensification 140 140 140 140 1
Chemical Engineering Communications 1
Chemical Engineering Journal 200 200 200 200 1
Chemical Engineering Science 100 100 100 100 1
Chemical Papers 1
Chemistry and Biodiversity 70 70 70 70 1
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 100 100 100 100 1
Childhood & Philosophy 20 20 20 20 1
Children and Youth Services Review 100 100 100 100 1
Chinese Business Review 2
Chłodnictwo 5
Chorzowskie Studia Polityczne 1
Chowanna 8
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 8 40
Chrześcijaństwo, Świat, Polityka 70 70 70 70 1
Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 29
Circuits, Systems and Signal Processing 70 70 70 70 3
Circulation Journal 100 100 100 100 1
Civil and Environmental Engineering Reports 9 70 70 70 70 208
Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny 3
Civitas. Studia z filozofii polityki 40 40 40 40 1
Classical and Quantum Gravity 140 140 140 140 13
Climatic Change 140 140 140 140 1
Clinical Anatomy 140 140 140 140 1
Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 40 40 40 40 1
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 1
Clinical Autonomic Research 40 40 40 40 2
Clinical Biomechanics 30 100 100 100 100 2
Clinical Diabetology 20 20 20 20 2
Clinical Genitourinary Cancer 70 70 70 70 1
Clinical Immunology 1
Clinical Interventions in Aging 100 100 100 100 2
Clinical Microbiology and Infection 1
Clinical Reviews in Allergy & Immunology 40 1
Coatings 100 100 100 100 3
Cogent Engineering 40 40 40 40 1
Cognitive Computation 100 100 100 100 1
Collectanea Mathematica 70 70 70 70 8
Colloquia Theologica Ottoniana 3
Colloquium 8 100 100 100 100 3
Colloquium Mathematicum 15 70 70 70 70 10
Combinatorica 140 140 140 140 1
Combinatorics, Probability and Computing 100 100 100 100 1
Communications in Mathematical Biology and Neuroscience 20 20 20 20 1
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 45 100 100 100 100 4
Communications in Statistics - Simulation and Computation 40 40 40 40 1
Communications in Statistics - Theory and Methods 40 40 40 40 1
Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 70 70 70 70 1
Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 70 70 70 70 1
Comparative Law Review 40 40 40 40 2
COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 15 40 40 40 40 8
Complementary Therapies in Clinical Practice 70 70 70 70 1
Composite Structures 140 140 140 140 2
Composites Part B : Engineering 200 200 200 200 2
Composites Theory and Practice 40 40 40 40 1
Computational Methods in Science and Technology 11 20 20 20 20 37
Computational Optimization and Applications 100 100 100 100 1
Computational Statistics and Data Analysis 30 100 100 100 100 2
Computer Applications in Electrical Engineering 4
Computer Assisted Language Learning 200 200 200 200 2
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 7
Computer Assisted Methods in Engineering and Science 70 70 70 70 3
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 200 200 200 2
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 30 70 70 70 70 1
Computer Methods in Materials Science 20 20 20 20 1
Computer Physics Communications 140 140 140 140 3
Computers and Chemical Engineering 100 100 100 100 2
Computers and Electrical Engineering 70 70 70 70 1
Computers and Electronics in Agriculture 100 100 100 100 1
Computers and Graphics 70 70 70 70 5
Computers and Mathematics with Applications 140 140 140 140 1
Computers in Biology and Medicine 100 100 100 100 1
Computers in Industry 100 100 100 100 1
Concepts in Magnetic Resonance : Part A 20 40 40 40 40 4
Conservation Genetics 70 70 70 70 1
Conservation Letters 200 200 200 200 2
Contemporary Clinical Trials Communications 40 40 40 40 1
Contemporary Economics 100 100 100 100 1
Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia 15 70 70 70 70 6
Continuum Mechanics and Thermodynamics 100 100 100 100 4
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 15 2
Control and Cybernetics 20 20 20 20 3
Control Engineering Practice 100 100 100 100 13
Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen 11
Copernican Journal of Finance & Accounting 1
Copernicus Journal of Political Studies 40 40 40 40 1
Corrosion Science 140 140 140 140 1
Critical Reviews in Analytical Chemistry 1
Croatian Medical Journal 1
Crop & Pasture Science 35 70 70 70 70 1
Crossroads. A Journal of English Studies 1
Cryptography 20 20 20 20 1
Culture, Health & Sexuality 1
Current Bioinformatics 40 40 40 40 2
Current Gynecologic Oncology 1
Current Issues in Personality Psychology 12 70 70 70 70 9
Current Medical Imaging Reviews 20 20 20 20 1
Current Microbiology 40 40 40 40 1
Current Oncology 2
Current Opinion in Environmental Sustainability 140 140 140 140 1
Current Opinion in Lipidology 35 2
Current Problems of Psychiatry 7 70 70 70 70 6
Current Psychology 70 70 70 70 2
Current Topics in Behavioral Neurosciences 100 100 100 100 1
Current Topics in Biophysics 16
Current Zoology 100 100 100 100 1
Cybernetics and Systems Analysis 40 40 40 40 14
Cyberpsychology Behavior and Social Networking 35 100 100 100 100 2
Cytokine 1
CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY 70 70 70 70 2
Cywilizacja i Polityka 1
Czas Kultury 20 20 20 20 11
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 9 20
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych 70 70 70 70 1
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2
Czasopismo Prawno-Historyczne 70 70 70 70 1
Czasopismo Psychologiczne 6
Czasopismo Techniczne : Architektura 40
Czasopismo Techniczne : Budownictwo 4
Czasopismo Techniczne : Mechanika 7
Czech Journal of Food Sciences 40 40 40 40 1
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 1
Czechoslovak Journal of Physics 20 20 20 20 4
Czechoslovak Mathematical Journal 40 40 40 40 3
Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo 40 40 40 40 1
Człowiek i Społeczeństwo 40 40 40 40 4
Dalton Transactions 140 140 140 140 1
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 70 70 70 70 1
Data in Brief 40 40 40 40 3
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 40 40 40 40 1
Democracy and Security 100 100 100 100 1
Demonstratio Mathematica 11 20 20 20 20 33
Dendrobiology 20 100 100 100 100 15
Desalination 4
Desalination and Water Treatment 20 100 100 100 100 8
Designed Monomers and Polymers 40 40 40 40 1
Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 20 20 20 20 1
Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity-Targets and Therapy 100 100 100 100 2
Diabetes Research and Clinical Practice 100 100 100 100 1
Diabetologia Kliniczna 20 20 20 20 1
Diagnostics 70 70 70 70 6
Diagnostyka 20 20 20 20 5
Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne 15 7
Discrete and Computational Geometry 100 100 100 100 4
Discrete and Continuous Dynamical Systems 100 100 100 100 4
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A 100 100 100 100 3
Discrete Applied Mathematics 25 70 70 70 70 12
Discrete Dynamics in Nature and Society 40 40 40 40 2
Discrete Mathematics 25 100 100 100 100 39
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 70 70 70 70 2
Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods 19
Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization 10 40
Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications 20 20 20 20 8
Discussiones Mathematicae : Graph Theory 15 70 70 70 70 58
Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics 10 42
Disease Markers 25 70 70 70 70 5
Disputatio 70 70 70 70 3
Distributed Computing 20 20 20 20 1
DNA and Cell Biology 70 70 70 70 2
Doctrina. Studia społeczno-polityczne 1
DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 20 20 20 20 8
Drogownictwo 13
Drug Metabolism and Disposition 100 100 100 100 1
Drug Testing and Analysis 1
Drugs 40 2
Drugs of the Future 1
Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences 10
Dydaktyka Polonistyczna 20 20 1
Dynamic Games and Applications 25 70 70 70 70 5
Dynamic Systems and Applications 20 20 20 20 17
Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems 5
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 1
Dyskurs Prawniczy i Administracyjny 70 70 70 70 38
Dyskursy Młodych Andragogów 10 70 70 70 70 75
Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses 70 70 70 70 6
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2
Dzieje Najnowsze 10 100 100 100 100 19
Earth System Dynamics 140 140 140 140 1
Earth System Science Data 200 200 200 200 2
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij 40 40 40 40 2
Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 1
Echa przeszłości 40 40 40 40 5
Ecologia Balkanica 20 20 20 20 1
Ecological Applications 100 100 100 100 1
Ecological Chemistry and Engineering. A 20 20 20 20 2
Ecological Complexity 70 70 70 70 2
Ecological Engineering 100 100 100 100 1
Ecological Entomology 100 100 100 100 1
Ecological Indicators 35 140 140 140 140 17
Ecology and Evolution 100 100 100 100 5
Economic and Environmental Studies 3
Economic Research = Ekonomska Istrazivanja 15 70 70 70 70 3
Economic Theory 25 140 140 140 140 5
Economics and Business Review 70 70 70 70 3
Ecosphere 70 70 70 70 1
Educational Studies 70 70 70 70 1
Edukacja 40 40 40 40 59
Edukacja - Technika - Informatyka 9 10
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 8 15
Edukacja dla Bezpieczeństwa 9 1
Edukacja Dorosłych 11 40 40 40 40 17
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers 12 3
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 9 70 70 70 70 3
Edukacja Etyczna 5 1
Edukacja Filozoficzna 40 40 40 40 22
Edukacja Humanistyczna 7 72
Edukacja Międzykulturowa 100 100 100 100 2
Edukacja Prawnicza 2
Edukacja: studia, badania, innowacje 3
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 14 40 40 40 40 20
e-Finanse 2
EJSO European Journal of Surgical Oncology 1
Ekologia i Technika 6
Ekonometria = Econometrics 40 40 40 40 3
Ekonomia = Economics 5
Ekonomia : Wroclaw Economic Review 6 70 70 70 70 2
Ekonomia i Prawo 12 70 70 70 70 5
Ekonomia i Środowisko 12 100 100 100 100 6
Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management 3
Ekonomia Społeczna 1
Ekonomia XXI wieku 11 5
Ekonomiczne Problemy Usług 8 4
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 42
Ekonomista 14 40 40 40 40 14
Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability 25 140 140 140 140 4
Electric Power Systems Research 35 100 100 100 100 6
Electronic Communications in Probability 1
Electronic Journal of Biotechnology 1
Electronic Journal of Combinatorics 100 100 100 100 8
Electronic Journal of Linear Algebra 30 70 70 70 70 2
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] 8
Electronics 100 100 100 100 15
Electronics and Telecommunications Quarterly 5
Electrophoresis 70 70 70 70 1
Elektro.info [online] 4
Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 14
eLife 200 200 200 200 1
ELT Journal 140 140 140 140 2
e-mentor 15 40 40 40 40 8
Emerging Infectious Diseases 140 140 140 140 1
ENDOCRINOLOGY 1
Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 3
Endokrynologia Polska 15 70 70 70 70 3
Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej 1
Energia i Budynek 2
Energies 25 140 140 140 140 75
Energy 45 200 200 200 200 6
Energy and Buildings 40 140 140 140 140 4
Energy Conversion and Management 200 200 200 200 2
Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects 40 40 40 40 1
Energy Strategy Reviews 100 100 100 100 1
Engineering Applications of Artificial Intelligence 140 140 140 140 8
Engineering Optimization 2
Engineering Science and Technology, an International Journal 100 100 100 100 1
Engineering Transactions 20 20 20 20 9
Engineering with Computers 70 70 70 70 1
English Teaching & Learning 40 40 40 40 1
Entomologia Experimentalis et Applicata 7
Entomologica Fennica 1
Entrepreneurship and Sustainability Issues 70 70 70 70 2
Entropy 100 100 100 100 5
Environment International 140 140 140 140 1
Environment Protection Engineering 15 70 70 70 70 8
Environmental and Experimental Botany 100 100 100 100 1
Environmental Engineering and Management Journal 15 70 70 70 70 2
Environmental Geochemistry and Health 1
Environmental Management 100 100 100 100 1
Environmental Microbiology 140 140 140 140 1
Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management 140 140 140 140 1
Environmental Pollution 100 100 100 100 3
Environmental Research 100 100 100 100 2
Environmental Research Communications 20 20 20 20 2
Environmental Research Letters 40 140 140 140 140 5
Environmental Science & Technology 140 140 140 140 4
Environmental Science and Pollution Research 100 100 100 100 7
Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne 5 7
EPL : A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics 1
e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 2
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 14 100 100 100 100 7
ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura 100 100 100 100 4
ESC Heart Failure 40 40 40 40 1
Estetyka i Krytyka 4
Ethics and Bioethics 20 20 20 20 13
Ethology Ecology & Evolution 3
Ethos 5
Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL 100 100 100 100 2
Etnografia Polska 1
Etyka 20 20 20 20 4
Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój 1
Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich 7 40 40 40 40 2
Europa Regionum 10
Europace 30 1
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 70 70 70 70 1
European Business Law Review 20 20 20 20 1
European Food Research and Technology 70 70 70 70 1
European Heart Journal 200 200 200 200 2
European Journal of Agronomy 140 140 140 140 1
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 100 100 100 100 1
European Journal of Cell Biology 100 100 100 100 1
European Journal of Clinical Investigation