PERS - System Informacji o Pracownikach

Struktura uczelni

Jednostka
Rektor
    Instytut Architektury i Urbanistyki
       Dyrektor Instytutu
       Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej
       Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków
       Pracownia Kształceia Plastycznego
       Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzenneogo
       Pracownia Architektury Przemysłowej, Wiejskiej i Budownictwa Ekologicznego
       Sekretariat Instytutu
    Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
       Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
       Zakład Astrofizyki
       Zakład Radioastronomii
       Sekretariat Instytutu
    Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
       Dyrektor Instytutu
       Zakład Automatyki Przemysłowej
       Zakład Elektroniki i Energoelektroniki
       Zakład Systemów Elektroenergetycznych
       Pracownia Inżynierii Elektrycznej
       Sekretariat Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
    Instytut Budownictwa
       Dyrektor Instytutu
       Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
       Zakład Dróg, Mostów i Kolei
       Zakład Konstrukcji Budowlanych
       Zakład Mechaniki Budowli
       Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
       Laboratorium Instytutu Budownictwa
       Sekretariat Instytutu Budownictwa
    Instytut Ekonomii i Finansów
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
       Katedra Polityki Regionalnej
       Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
       Katedra Makroekonomii i Finansów
       Sekretariat Instytutu Ekonomii i Finansów
    Instytut Filologii Germańskiej
       Dyrektor
       Zakład Językoznawstwa Niemieckiego
       Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego
       I.Filologii Germańskiej-Zakład Literatury i Kultury Popularnej
       Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
    Instytut Filologii Polskiej
       Dyrektor Instytutu
       Pracownia Edukacji Polonistycznej i Badań nad Kulturą
       Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach
          I.Filologii Polskiej-Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach- Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze
          I.Filologii Polskiej-Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach-Pracownia Dziennikarstwa
          I.Filologii Polskiej-Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach-Pracownia Nowych Mediów
       Zakład Językoznawstwa
          Pracownia Kultury i Dziedzictwa Ludowego
          Pracownia Języka Polskiego dla Cudzoziemców
          Pracownia Stylistyki
       Zakład Literaturoznawstwa
          Pracownia Badań nad Książką
          Pracownia Literatury XX/XXI Wieku i Badań nad Baśnią
          Pracownia Literatury Dawnej i Edytorstwa
          Pracownia Literatury XIX wieku
          Pracownia Teorii Literatury i Badań Kulturowych
       Zakład Literatury i Kultury Popularnej
          Pracownia Groznawstwa
          Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury
       Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej
    Instytut Filozofii
       Dyrektor Instytutu Filozofii
       Sekretariat Instytutu Filozofii
    Instytut Fizyki
       Dyrektor Instytutu
       Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej
       Zakład Fizyki Teoretycznej
       Zakład Metod Matematycznych Fizyki
       Zakład Modelowania Procesów Fizyko-Chemicznych
       Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej
       Zakład Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych
       Sekretariat Instytutu Fizyki
    Instytut Historii
       Dyrektor Instytutu
       Zakład Archeologii i Historii Starożytnej
       Zakład Dydaktyki Historii
       Zakład Historii Najnowszej
       Zakład Historii Nauki i Kultury
       Zakład Historii Nowożytnej (XVI-XVIII wieku)
       Zakład Historii Społecznej
       Zakład Historii Średniowiecznej
       Zakład Historii XIX-XX wieku
       Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki
          Pracownia Epigraficzna
       Sekretariat Instytutu Historii
    Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska
       Katedra Inżynierii Biomedycznej
          I.Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej-Laboratorium biomateriałów
          I.Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej-Laboratorium biomechaniki i mechatroniki
          I.Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej-Laboratorium chemii i badań korozyjnych
       Katedra Inżynierii Produkcji i Transportu
          I.Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej-Laboratorium akwizycji danych i sensoryki
       Katedra Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
          I.Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej-Laboratorium badań materiałów i środków ochrony pracowników
          I.Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej-Laboratorium metalurgii i recyklingu
       Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
    Instytut Inżynierii Mechanicznej
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii
       Laboratorium Inżynierii Mechanicznej
       Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa
       Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji
       Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn
       Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn
       Sekretariat Instytutu Inżynierii Mechanicznej
    Instytut Inżynierii Środowiska
       Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska
       Dyrektor Instytutu
       I.Inżynierii Środowiska-Zakład Energetyki
       I.Inżynierii Środowiska-Zakład Kształtowania Środowiska
       Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
       Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
       Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska
    Instytut Matematyki
       Dyrektor Instytutu
       Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki
       Redakcja Discussiones Mathematicae
       Zakład Algebry i Geometrii
       Zakład Analizy Matematycznej
       Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
       Zakład Matematyki Stosowanej
       Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
       Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych
       Zakład Równań Funkcyjnych
       Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
       Zakład Zastosowań Informatyki
       Sekretariat Instytutu Matematyki
    Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
       Dyrektor Instytutu
       Pracownia Systemów Pomiarowych
       Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy
       Zakład Metrologii i Elektroniki
       Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Elektrotechniki
    Instytut Muzyki
       Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego
       Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Dyrygentury i Instrumentalistyki
       Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki
       Katedra Wokalistyki
       Pracownia Dydaktyki Muzyki
       Sekretariat Instytutu Muzyki
    Instytut Nauk Biologicznych
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Biotechnologii
          Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
          Pracownia Bioinformatyki i Sterowania Bioprocesami
          Pracownia Biotechnologii
       Katedra Botaniki i Ekologii
       Katedra Ochrony Przyrody
       Katedra Zoologii
       Ptasi Azyl
       Uniwersytecki Ogród Botaniczny
       Sekretariat Instytutu Nauk Biologicznych
    Instytut Nauk o Polityce i Administracji
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej
          I.Nauk o Polit. i Adm.-Kat. His. Naj.-Pracownia Studiów Niemcoznawczych
       Katedra Systemów Politycznych, Teorii Polityki i Administracji
       Katedra Stosunków Międzynarodowych
          Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi
          Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa
       Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
    Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
       Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
       Katedra Controllingu
       Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
       Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
       Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
       Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
       Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
    Instytut Nauk Prawnych
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Organizacji Administracji Publicznej
       Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
       Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Międzynarodowgo Prawa Prywatnego
       Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
       Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
       Katedra Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego
       Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
       Pracownia Polsko-Niemickie Centrum Badań Komparatystycznych nad Prawem
       Pracownia Przygotowania do Aplikacji oraz Komunikacji Prawniczej
       Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych
    Instytut Neofilologii
       Dyrektor Instytutu
       Pracownia Romanistyki
       Zakład Anglistyki
       Zakład Rusycystyki
       Sekretariat Instytutu Neofilologii
    Instytut Pedagogiki
       Dyrektor Instytutu
       Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych
          Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
          Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
       Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
       Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
          Pracownia Edukacji Artystycznej
       Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
          Pracownia Pedagogiki Specjalnej
          Pracownia Profilaktyki Społecznej
       Zakład Pedagogiki Szkolnej
          Pracownia Dydaktyki Ogólnej
          Pracownia Podstaw Edukacji
       Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
          Pracownia Logopedii
          Pracownia Neurologopedii
          Pracownia Pedagogiki Społecznej
          Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania
       Zakład Resocjalizacji
          Pracownia Kryminologii i Pedagogiki Penitencjarnej
          Pracownia Profilaktyki i Resocjalizacji
       Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych
          Pracownia Animacji Kultury i Andragogiki
          Pracownia Metodologii Badań Społecznych
          Pracownia Pedagogiki Szkoły Wyższej
       Sekretariat Instytutu Pedagogiki
    Instytut Psychologii
       Dyrektor Instytutu
       Pracownia Psychologii Rodziny
       Pracownia Psychologii Osobowości
       Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
          Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
       Zakład Psychologii Społecznej i Komunikacji
       Zakład Metodologi Badań Psychologicznych
       Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
       Zakład Psychologii Poznawczej
       Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
       Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
       Sekretariat Instytutu Psychologii
    Instytut Socjologii
       Dyrektor Instytutu
       Pracownia Analityki Społecznej i e-sportu
       Pracownia Badań Mikrostrukturalnych
       Pracownia Badań nad Młodzieżą
       Pracownia Mobilności i Spójności Społecznej
       Sekretariat Instytutu Socjologii
    Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
       Dyrektor Instytutu
       Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
       Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
       Katedra Turystyki i Rekreacji
       Sekretariat Instytutu
    Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
       Biuro realizacji projektu Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych HPC4Poland
       Dyrektor Instytutu
       Pracownia Systemów Informatycznych
       Redakcja IJAMCS
       Zakład Informatyki Technicznej
       Zakład Systemów Automatyki i Robotyki
       Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa
       Sekretariat Instytutu Sterowana i Systemów Informatycznych
    Instytut Sztuk Wizualnych
       Dyrektor Instytutu
       Pracownia Działań i Projektów Artystycznych
       Pracownia Działań Performatywnych i Multimedialnych
       Pracownia Estetyki i Refleksji o Sztuce
       Pracownia Fotografii I
       Pracownia Fotografii II
       Pracownia Grafiki - Wklęsłodruk i Wypukłodruk
       Pracownia Grafiki - Litografia
       Pracownia Grafiki - Pracownia Grafiki Cyfrowej
       Pracownia Grafiki - Sitodruk
       Pracownia Historii i Teorii Sztuki
       Pracownia Malarstwa I
       Pracownia Malarstwa II
       Pracownia Malarstwa III
       Pracownia Malarstwa IV
       Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
       Pracownia Projektowania Mebla i Wnętrz
       Pracownia Rysunku i Intermediów I
       Pracownia Rysunku i Intermediów II
       Pracownia Rysunku i Intermediów III
       Pracownia Rzeźby
       Pracownia Rzeźby i Kształtowania Przestrzeni
       Pracownia Tendencji w Sztuce Współczesnej
       Pracownia Grafiki-Grafika Projektowa
       Pracownia Grafiki-Podstawy Grafiki Projektowej
       Pracownia Rysunku i Szkła Artystycznego
       Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych
    Kanclerz
       Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego
          Sekcja ds. Dokumentacji Procesu Kształcenia
          Sekcja Materiałów Archiwalnych, Dokumentacji Niearchiwalnej i Specjalistycznej
          Oddział Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego
       Biuro Zamówień Publicznych
          Sekcja ds. Dostaw
          Sekcja ds. Robót Budowlanych i Usług
       Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
          Dział Administracyjno-Ekonomiczny
          Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
          Dział Obsługi Uczelni
             Sekcja Obsługi Gospodarczej i Terenów Zewnętrznych
             Sekcja Obsługi Porządkowej
             Sekcja Obsługi Technicznej Campusu A
             Sekcja Obsługi Technicznej Campusu B
          Dział Zarządzania Nieruchomościami
             Sekcja Infrastruktury Technicznej
             Stanowisko ds. likwidacji wyposażenia i środków trwałych nie będących aparaturą naukową
          Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
             Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
                Sekcja Fizycznej Kontroli Dostępu i Ochrony Mienia
                Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD oraz Audiowizualnej
             Dział Obsługi Domów Studenckich i Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych
       Dział Analiz i Planowania
       Dział BHP
       Dział ds. Inwentaryzacji
       Dział Inwestycji
          Sekcja Inspektorów Nadzoru
          Sekcja Przygotowań i Rozliczeń Robót
       Dział Osobowy
          Sekcja Nauczycieli
          Sekcja Nienauczycieli
       Dział Zaopatrzenia
          Sekcja Dostaw
          Sekcja Obiegu Dokumentów
          Sekcja Transportu
       Kancelaria Ogólna
       Kwestor
          Dział Księgowości
             Sekcja Księgowości Materiałowej
          Dział Płac
          Sekretariat Kwestora
          Zastępca Kwestora
             Dział Finansowy
             Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji
       Realizacja Projektów Unijnych - Konsolidacja Uczelni
       Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych
       Sekretariat Kanclerza i Zastępcy
    Prorektor ds. Collegium Medicum
       Collegium Medicum
          Biuro Organizacji Procesów Kształcenia CM
          Centrum Symulacji Medycznej
             Centrum Egzaminów Medycznych
          Instytut Nauk Medycznych
             Dyrektor Instytutu
             Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
             Katedra Chirurgii i Onkologii
             Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej
             Katedra Chorób Zakaźnych
             Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
             Katedra Ginekologii i Położnictwa
             Katedra Hematologii
             Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
                Klinika Kardiochirurgii
                Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
             Katedra Medycyny Paliatywnej
             Katedra Neurologii
             Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
             Katedra Pediatrii
             Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
             Klinika Chorób Wewnętrznych
             Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
             Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii
             Klinika Kardiologii
             Klinika Neurochirurgii i Chorób Układu Nerwowego
             Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
             Klinika Okulistyki
             Zakład Medycyny Rodzinnej
             Zakład Medycyny Sądowej
             Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
             Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych
          Instytut Nauk o Zdrowiu
             Dyrektor Instytutu
             Katedra Anatomii i Histologii
             Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
             Katedra Higieny i Epidemiologii
             Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
             Katedra Immunologii
             Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
             Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
                Pracownia Diagnozy i Terapii Logopedycznej
             Zakład Farmakologii i Toksykologii
             Zakład Fizjoterapii
             Zakład Pielęgniarstwa
             Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
                Pracownia Medycyny Ekstremalnej
             Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu
          Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
             Dziekan Wydziału
             Prodziekan Wydziału
             Sekretariat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
       Sekretariat Prorektora ds. Collegium Medicum
    Prorektor ds. Jakości Kształcenia
       Dział Kształcenia
          Sekcja ds. Jakości Kształcenia
          Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych
          Sekcja ds. Organizacji Kształcenia
       Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia
       Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
          Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
       Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
          Sekretariat Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego
          Centrum Kultury i Języka Niemieckiego
    Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
       Biuro ds. Współpracy z Centrum Nauki Keplera
       Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
          Dział Nauki i Rozwoju Kadry
             Sekcja ds. Nauki
             Sekcja ds. Rozwoju Kadry
          Dział Projektów i Programów
             Sekcja Funduszy Strukturalnych, Edukacyjnych i Rozwojowych
             Sekcja Międzynarodowych i Krajowych Projektów Badawczych
          Dział Współpracy z Zagranicą
             Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Plus
       Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego
       Centrum Komputerowe
          Pracownia administratorów Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego
          Pracownia Obsługi Informatycznej
             Zespół Centralnego Planowania
             Zespół Serwisu Informatycznego
          Pracownia oprogramowania i komputeryzacji zarządzania Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego
          Sekretariat Centrum Komputerowego
          Zespół eksploatacji i zarządzania ZMSK ZielMAN
       Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
       Sekretariat Szkół Doktorskich
       Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
       Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych
    Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
       Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
          Biblioteka Sztuki. Oddział Biblioteki Uniwersyteckiej
          Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
             Stanowisko ds. Kontroli i Selekcji Zbiorów
             Sekcja Wymiany Międzybibliotecznej
          Dział Informacji Naukowej
             Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej
          Dział Obsługi Informatycznej
             Pracownia Bibliotek Cyfrowych i Digitalizacji
          Dział Opracowania Zbiorów
             Sekcja Opracowania Formalnego Zbiorów
             Sekcja Opracowania Rzeczowego i Klasyfikacji Wewnętrznej Zbiorów
          Dział Wolnego Dostępu
          Dział Wydawnictw Ciągłych i Zasobów Elektronicznych
             Czytelnia Czasopism Bieżących
          Dział Zbiorów Magazynowych
             Magazyny Zbiorów
             Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej
             Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
          Dział Zbiorów Specjalnych
             Czytelnia Multimediów i Zbiorów Muzycznych
             Pracownia Kartografii i Ikonografii
             Pracownia Konserwacji Zbiorów Dawnych
             Pracownia Starodruków i Zbiorów XIX-wiecznych
          Galerie Sztuki Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
             Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jana Berdyszaka
             Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki
          Sekretariat Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
       Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia
          Główny Konsultant Edukacyjny
          Pełnomocnik ds. Dostępności
          Pełnomocnik ds. osób z Niepełnosprawnościami
          Pełnomocnik ds. Równego Traktowania
          Sekretariat Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia
       Oficyna Wydawnicza
       Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
       Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
    Prorektor ds. Studenckich
       Biuro Karier
       Biuro Rekrutacji
          Sekcja ds. Cudzoziemców
       Centrum Obsługi Studenta
          Biuro Obsługi Studenta nr 1
          Biuro Obsługi Studenta nr 2
          Biuro Obsługi Studenta nr 3
          Biuro Obsługi Studenta nr 4
          Dział Dokumentacji i Praktyk Studenckich
       Dział Spraw Studenckich
       Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
    Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką
       Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
       Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
          Rzecznik Patentowy
          Sekcja Komercjalizacji
          Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej
          Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii - Sekcja Współpracy z Przemysłem
          Sekretariat Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
       Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Badań
       Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką
       Sekretariat Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką
    Rektor
       Biuro Organizacyjne
       Biuro Prasowe
       Biuro Promocji
          Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego
       Biuro Radców Prawnych
       Inspektor Ochrony Danych
       Sekretariat Rektora
       Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
       Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
       Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
       Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
          Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
             Administrator Systemu
    Wydział Artystyczny
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Artystycznego
    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
    Wydział Ekonomii i Zarządzania
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
    Wydział Fizyki i Astronomii
       Dziekan
       Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii
    Wydział Humanistyczny
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Humanistycznego
    Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Informatyki, Eletrotechniki i Automatyki
    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Wydział Mechaniczny
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Mechanicznego
    Wydział Nauk Biologicznych
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Nauk Biologicznych
    Wydział Nauk Społecznych
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych
    Wydział Prawa i Administracji
       Dziekan
       Prodziekan
       Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji
Brak wyników filtrowania