PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Jerzy Kubicz

Stanowisko: Audytor wewnętrzny

Jednostka: Rektor / Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 9

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: