PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

Dyscypliny naukowe:
nauki o bezpieczeństwie; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6199-0210

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 126

Telefon: 683282447

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik