PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Maciej Cepowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Pracownia Systemów Pomiarowych i Informatycznych

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 519

Telefon: 683282352

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: