PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marta Świrydziuk

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 125

Telefon: 683282639

Telefon: 789441759

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.wbais.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk