PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Dorota Hebisz

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Neofilologii / Sekretariat Instytutu Neofilologii

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 02

Telefon: 683283150

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Hebisz