PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Włodzimierz Dyszak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Dróg, Mostów i Kolei

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 14

Telefon: 683282299

Telefon: 789441484

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral