PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Dyscypliny naukowe:
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-3611-2584

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 241

Telefon: 683282490

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska