PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Ewa Lisiecka-Golusik

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości / Sekcja Księgowości Materiałowej

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: