PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Stankiewicz

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Dział Osobowy / Sekcja Nauczycieli

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 14

Telefon: 683247290

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.uz.zgora.pl/rektor/index.php?strona=sekcja_nauczycieli

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: