PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Roman Gielerak

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Nie
nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0001-8657-0829

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 329

Telefon: 683282644

Fax: 683284751

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann