PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Sebastian Pilichowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Uniwersytecki Ogród Botaniczny

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: Ogród Botaniczny, Botaniczna 50A, 65-392 Zielona Góra

Telefon: 724971884

Adres E-mail:

Uwagi: Samodzielny referent ds. obsługi wycieczek po Ogrodzie Botanicznym UZ

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin