PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Alina Szelecka

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Algebry i Geometrii

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 432

Telefon: 683282835

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Prodziekan ds. Studenckich