PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Marian Bugajski

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4471-5353

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 22

Telefon: 683283141

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Uwagi:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: