PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Anna Kuzio

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-6914-9060

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 213

Telefon: 683283150

Adres E-mail:

Strona www: http://a-kuzio.weebly.com/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Hebisz