PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Leszek Jazownik

ORCID: 0000-0002-1455-179X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Pracownia Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 322

Telefon: 683284793

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: