PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Tadeusz Zuchewicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra

Pokój: 232

Telefon: 683283146

Adres E-mail:

Uwagi: Wydziałowy Koordynator Programu SOCRATES

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: