PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5198-8360

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Pokój: 308

Telefon: 789441436

Telefon: 683282244

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl

Uwagi: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: