PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Ludwika Wojciechowska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P107

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Strona www: psychologia.wpps.uz.zgora.pl/wykladowcy-i-dyzury/dr-hab-ludwika-wojciechowska-prof-uz/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka Kierownik Zakładu