PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Czyż

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Rektor / Biuro Organizacyjne

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 15

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: