PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Monika Rutkowska

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Biuro Karier

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 406R

Telefon: 789442108

Adres E-mail:

Strona www: www.bk.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: