PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Jacek Kurzępa

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych

Adres: A-05 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50d Zielona Góra

Pokój: 14

Telefon: 3280000

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke

Stanowisko: starszy specjalista

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Beata Chodasewicz