PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński

Dyscypliny naukowe:
nauki socjologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7955-1400

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Socjologii / Pracownia Rewitalizacji Społecznej

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 203

Telefon: 683283113

Telefon: 789442019

Adres E-mail:

Strona www: www.is.uz.zgora.pl

Strona www: www.wns.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Pracownia Rewitalizacji Społecznej Kierownik Pracowni