PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii

Pokój: Sekretariat

Telefon: 683529457

Adres E-mail:

Strona www: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/istz/struktura-istz/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk