PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Maciej Jackowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych / Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 344

Telefon: 683283260

Adres E-mail:

Strona www: www.kmti.uz.zgora.pl

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: