PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. n. med. Michał Gaca

ORCID: 0000-0001-6178-787X

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.wlnz.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: