PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Marcin Skobel

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 330

Telefon: 683282221

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann