PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Ryszard Woźniak

ORCID: 0000-0003-3297-2456

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Katedra Interdyscyplinarna Kierownik Katedry